Yazarlar

Mü’minler Birbirlerinin Velileridir

"Kim bir Müslüman’ın sıkıntısını giderirse Allah onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslüman’ın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter.”
05 Şubat 2021

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbir­lerinin velileridir…” (Tevbe suresi, 9:71).

Kur’ân-ı Kerîm, müminlerin birbirlerinin velisi olduğunu anlatırken hem bireysel olarak hem de toplumsal anlamda bir duyguya ve ondan doğan tutum ve davranışlara işaret eder.

Velayet, dostluğu ifade eden bir kavramdır. Bu aynı zamanda onun hukukuna da işaret eder. Bu durumda birbirinin velisi olan müminler hem birey hem de toplum olarak gerek yanlarında gerekse gıyaplarında birbirlerinin hukukunu korurlar, bir mümin kardeşine karşı kin, nefret, haset, gıybet, sü-i zan, gizli hallerinin açıklanması gibi haksızlıkları engeller. Aslında o bu yolla aynı durumlar için kendisini de Allah’ın korumasına alır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bunu şu hadisinde anlatır: “Kim bir Müslüman’ın namus, şeref ve haysiyetinin çiğnendiği, onun kişiliği ve saygınlığına dil uzatıldığı bir ortamda onu savunmaz ve yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini çok arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de böyle bir durumda onu savunur ve buna engel olursa, Allah da ona ken­disine yardım edilmesini çok arzu ettiği bir yerde yardım eder.” (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 35). İnsan şunu bilmek zorundadır: Allah, bir müminin gizli hâllerini araştıranların peşine düşer ve ne kadar gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar onların sırlarını deşifre ederek rezil-kepaze eder (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 37). O zaman Hz. Peygamber’in şu hadisi stratejimizi belirler:

“Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona gerek yanında gerekse gıyabında haksızlık yapmaz, onu riske atmaz. Kim din kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını karşılar. Kim bir Müslüman’ın sıkıntısını giderirse Allah onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslüman’ın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter.” (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 37)

Mümin kardeşinin gıyabında hukukunu koruyarak Allah’ın korumasına girmek, onun gıyabında dua edip aslında kendisine dua etmek ve bu duanın da kabulü garanti iken neden insan nefsine ve şeytana uyarak kendi aleyhine çalışır: “Bir Müslüman’ın, gıyabında din kardeşine yapacağı dua Allah tarafından kabul görür. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe, yanında bulunan görevli bir melek ona, ‘Duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin.’ diye dua eder.” (Müslim, “Zikir”, 87, 88; İbn Mâce, “Menâsik”, 5).

“Hem kendin, hem de erkek-kadın bütün müminlerin günahlarının bağışlanmasını dile!” (Muhammed suresi, 47:19).

En doğrusunu Allah bilir!

 

Pin It on Pinterest

Paylaş