Gündem

Türkiye İnsan Hakları Eylem Planı Açıkladı

Türkiye’de nefret ve ayrımcılık suçları ile daha etkin mücadele edilecek. Hangi dine mensup olursa olsun, bayram günleri tatil olacak, öğrencilere sınav olmayacak. Kamu ve özel kurumlarda çalışanlar da kendi bayramlarında izinli sayılacak
03 Mart 2021
Türkiye insan hakları eylem planını açıkladı.

Türkiye yeni insan hakları eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, insan hakları eylem planı Türkiye’de ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesini hedefliyor.

Din özgürlüğü çerçevesinde, hangi dine mensup olursa olsun, kendi dininin bayramlarında öğrenciler ve çalışanlar izinli sayılacak. Öğrencilere o gün sınav konulamayacak. Gayrimüslim cemaat temsilcileriyle sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilebilmesi amacıyla düzenli toplantılar yapılacak. Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’nde düzenleme yapılacak.

“Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadelede Etkinliğin Artırılması” hedefi çerçevesinde, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi, inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edilecek. Çalışma hayatında ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin politikaların etkinliği artırılacak.

Eylem planına göre, ayrımcılık ve nefret suçlarıyla etkili mücadele etmek amacıyla soruşturma kılavuzları oluşturulacak. Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda yeni bir düzenleme yapılacak. Ayrımcılık ve nefret suçlarından daha fazla etkilendiği değerlendirilen mağdurlara yönelik, psiko-sosyal ve hukuki destek verilecek.

Öte yandan, ulusal ve uluslararası düzeyde İslam ve yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık gibi ayrımcılık ve nefret söylemi/suçu teşkil eden ki gelişmeler takip edilecek ve periyodik raporlar hazırlanacak.

Planda, anayasa değişikliği ile çeşitli yasalarda değişiklik de öngörülüyor. Mahkemelerin hızlı karar vermesi, havaalanında yargılama imkanı, şiasal partiler kanunundaki değişiklikler de eylem planında yer aldı. (c/aa)

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş