Yazarlar

Nice 25. Yıllara!

2021 yılı Almanya’da yaşayan Müslümanlar ve Türkiye kökenliler için önemli yıl dönümlerini barındırıyor.
06 Ekim 2021

Bu sene Almanya ile Türkiye arasında 30 Ekim 1961’de İş Gücü Anlaşması imzalanması ile Türkiye’den resmî olarak Almanya’ya iş gücü göçü başlamasının 60 yıldönümü. Göç ile birlikte Müslümanların düzenli bir şekilde Almanya’ya gelmesi beraberinde kültürel ve dinî ihtiyaçların karşılanması için yeni mekânlar oluşturulması zorunluluğunu da getirdi. İşte bilhassa bu ihtiyaçtan hasıl olarak onlarca cami farklı farklı şehirlerde kurulmaya başlandı. Çoğu ara sokaklarda, küçük odalarda kurulan bu mescitler ve camiler zamanla hem mekân hem hizmet alanı olarak nitelik ve nicelik açısından büyüdü, genişledi ve güzelleşti. Elhamdulillah bugün Almanya’da binden fazla cami Müslümanlara hizmet sunuyor.

Bu büyüme ile birlikte; camileri yerel halkla tanıştırmak, camileri bir tanışma ve buluşma mekânı hâline getirmek, genelde Müslümanların özelde ise camilerin kültürel çeşitliliğe sağladığı katkıları gözler önüne sermek için her yıl yüzlerce cami kapılarını açarak birlikte yaşadığı insanlara İslam’ı ve cami hizmetlerini en güzel şekilde tanıtıyor. Bilhassa küresel gelişmelere paralel olarak birçok iftiraya ve haksızlığa uğrayan, barış ve huzur dini olan İslam’ın doğru bir şekilde anlatılması ve anlaşılması bakımından Açık Cami Günü çalışmalarının önemi yadsınamaz. 3 Ekim 2021 tarihinde bu güzel ve anlamlı çalışmanın 25’incisini icra ettik. Bu yıl Açık Cami Günü’nde camileri konu edindik. “25. Yılda Açık Cami Günü – Dünden Bugüne Camiler” sloganı altında kuruldukları günden bugüne artan cami merkezli hizmetler ve tüm bu hizmetleri mümkün kılan fedakâr Müslümanlar tanıtıldı.

Elbette, maalesef artık sıradan bir hâle gelen cami saldırıları ve Müslümanlara yapılan saldırılar ile mücadelede yapmamız gerekenler bir gün ile sınırlı değildir. Bu bakımdan bizler camilerimizi her gün Açık Cami Günü düzenliyormuşçasına hazır tutmalıyız. Her bir ferdimiz İslam’ın birer temsilcisi olduğunu unutmadan işindeki başarısından, okuldaki tutumuna, yürümesinden, sokaktaki konuşmasına değin, topluma yaptığı katkıyı en üst seviyede tutmalıdır. Peygamber ahlakını kendine örnek alarak bu toplumda örnek gösterilecek şahsiyetler olmalıdır.

Buradan bir kez daha gerek Açık Cami Günü olsun gerekse diğer İslam’ı daha iyi tanıtma amacıyla gerçekleştirilen tüm çalışmalarımızda emeği geçen kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Belçika’da Helal Kesim Çıkmazı

Belçika’da ise Anayasa Mahkemesi dinî usullere göre hayvan kesimine yasak getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna karar verdi. Helal kesim konusu, 2017 yılından beri AB nezdindeki mahkemelerle Belçika yerel mahkemeleri arasında gidip gelerek âdeta bir kısır döngü hâline geldi. Bu ve benzeri kararlar, yargının dinî azınlıklara karşı tavır takınan popülist zihniyetin baskısına boyun eğmesidir. Ülkedeki Müslümanlar konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacak. Umut ederiz ki bu yanlış karardan geri adım atılır.

Pin It on Pinterest

Paylaş