Yazarlar

Korona Atlatılmış Ve Aşılı Statüsünde Değişiklik

14 Ocak tarihiyle birlikte RKI’ye korona atlatmış statüsünün şartlarını belirleme yetkisi verildi. Aynı gün aşılı statüsünde de değişiklik yapıldı.
15 Şubat 2022

14 Ocak tarihi kötü sürprizlerle dolu oldu. İnsanların bir kısmı daha 1 gün önce serbest dolaşma imkânı varken, hatta belli iş sektöründe işe gitme hakkına sahip iken, ertesi günü 2G statüsünden mahrum kalıp bu hakları kaybettiler. Bu tarihte Federal Konseyi Koruyucu Tedbirler İstisna Yönetmeliğindeki (Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung- SchAusnahmV) 2. maddede değişikliğe onay verdi ve Robert-Koch EnstitüsüRKI’ye korona atlatmış statüsünün şartlarını belirleme yetkisi verildi. Aynı gün RKI süreyi 6 aydan 3 aya indirdi ve aşılı statüsünde değişiklik yapıldı. Uzun zamandır belirleme yetkisine sahip olan Paul Ehrlich EnstitüsüPEI, Johnson Johnson’da yeterli aşı sayısını 1’den 2’ye çıkardı.

Federal Meclis Bilimsel Hizmetleri 28 Ocak’ta hukuki bilirkişi raporu yayımladı. Buna göre sadece 14 Ocak’ta yapılan değişikler değil, genel manada yetkiyi bu kurumlara vermek hem yasaya hem de anayasaya aykırı. Salgın Hastalıklarla Mücadele Yasasının (IfSG) 28c. maddesine göre hükûmet kararname çıkarma yetkisine sahip. Onun haricinde Eyalet hükûmetlerine bu yetkiyi devredebilir. Enstitüler ise bunun dışında. Dolaysıyla RKI ve PEI’nin internet sitelerine atıfta bulunan kararname yasal dayanaksız bir kararname olmuş oluyor. Ayriyeten bu yetki devri birçok anayasal prensibi çiğniyor, örneğin yasaların anayasanın 82. maddesi gereği ve doğrultusunda duyurulma zorunluluğu.

Onun haricinde raporda Salgın Hastalıklarla Mücadele Yasasının 28c. maddesinin kendisinin de anayasaya aykırı olma olasılığına dikkat çekiliyor. Ayrıca bu kadar anayasal haklara müdahale eden bir konu Federal Anayasa Mahkemesinin içtihadına göre, Parlamento tarafından kanun yoluyla belirlenmeli ve hükûmete yetki devri çok muallak şekilde olmamalı, yani en önemli konular en azından parlamento tarafından belirtilmeli. Raporda dikkat çeken bir diğer husus ise, kanun çıkarılmadan önce sağlık kurulu toplantısında toplantıya kurul tarafından davet edilen hukukçuların  kanun teklifindeki hukuka aykırı hususları belirtmesine rağmen yasanın çıkmış olması. Bu da elbette vatandaşların güvenini zedeliyor.

aşı zorunluluğu Yazarlar | 30 Ocak 2022 Almanya’da Aşı Zorunluluğu 30 Ocak 2022

Durumdan memnun olmayan vatandaşlar ise mahkeme yolunu izledi. Birçok dava şu an mahkemelere intikal etti. Bunlardan ilk karara kavuşan ise 4 Ocak tarihli Osnabrück İdare Mahkmesi’nin korona atlatmış statüsündeki değişiklikle alakalı bir karar. Mahkeme üste Koruyucu Tedbirler İstisna Yönetmeliği ile alakalı belirtilen sorunlara dayanarak kanun değişikliğini iptal etti ve bir önceki kanun versiyonu geçerli olduğuna hükmetti. Osnabrück ilçesini de (Landkreis) 90 gün sürelik belge vermeye mecbur kıldı. Hastalığı atlatanlar gibi aşılı olan ve kötü sürprize maruz kalanlar mahkeme yolunu izleyerek haklarını elde edebilirler.

Pin It on Pinterest

Paylaş