Yazarlar

Telekomünikasyon Kanunu’nda Tüketicinin Lehine Değişikler – II

Telekomünikasyon şirketleri belirli koşullar altında sizinle olan sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirebilir. Böyle bir durumda artık derhal sözleşmeyi feshedebilirsiniz.
23 Mart 2022

Yeni bir sözleşme imzalamadan önce anlaşılır özet şartı

Telekomünikasyon şirketi, tüketici ile telefon üzere bir sözleşme yapmak istediği takdirde, tüketiciye kolayca okunur şekilde bir sözleşme özeti (örn. e-posta bir PDF veya basılı biçimde) vermek zorunda.

Özet en azından şu bilgileri içermesi gerekir:

– Telekomünikasyon şirketinin iletişim bilgileri,

– Telekomünikasyon şirketinin sunacağı hizmetlerin temel maddeleri,

– Tek seferlik, tüketime dayalı ve yinelenen maliyetler,

– Sözleşme süresi, yenileme ve fesih için hüküm ve koşullar.

Sözleşme yapıldığında bu bilgilerin size okunur şekilde henüz ulaşmadığında  sağlayıcı sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra bu özeti size sunmalıdır. Sadece sunması da yetmiyor. Tüketici onay verinceye denk bu anlaşma etkili sayılmamakta. Şayet anlaşmanın etkili olacağı ümidi ile telekomünikasyon şirketi hizmetleri sunmaya başlamış olsa da, verilmeyen onaydan ötürü para talep edemez.

Yazarlar | 15 Mart 2022 Telekomünikasyon Kanunu’nda Tüketicinin Lehine Değişikler – I 15 Mart 2022

Telekomünikasyon şirketi anlaşmayı değiştirdiğindeki haklarınız

Telekomünikasyon şirketleri belirli koşullar altında sizinle olan sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirebilir. Böyle bir durumda artık derhal sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Bu hak sadece tüketici için değil, bütün kullanıcılar için geçerlidir, yani bir şirket için de geçerlidir. Bunun yalnızca birkaç istisnası vardır: Örneğin, değişiklikler yalnızca sizin yararınızaysa veya sadece idari nitelikteyse (Administrativ) ve sizin için olumsuz bir etkisi yoksa.

Bir diğer istisna ise telekomünisayon şirketinin yasal olarak sözleşmede değişiklik yapmakla yükümlü olduğu bir durumdur.

Telekomünikasyon şirketi değişiklikten en az bir ve en fazla iki ay önce sizi bilgilendirmelidir ve bu bilgi değişikliği ve fesih hakkını içermesi gerekmektedir. Fesih hakkı bu bilgilerin size ulaştığı tarihten itibaren üç ay için ve en erken değişikliğin geçerlilik tarihinden itibaren vardır.

Her yıl en iyi tarife hakkında bilgi

Telekomünikasyon şirketleri tarifelerini sürekli olarak değiştiriyor ve bunu her zaman mevcut müşterilerine iletmiyorlar. Özellikle uzun zamandır aynı şirketle bir anlaşması bulunanlar zamanla gereğinden çok daha fazla ödeme yapıyor.

Telekomünikasyon kanunun değişikliğine göre artık telekomünikasyon şirketi mevcut tarifeye göre en uygun tarife hakkında yılda bir kez kullanıcıyı (sadece tüketici değil) bilgilendirmesi gerekiyor.

Telekomünikasyon şirketi anlaşılmış olunan bir müşteri hizmeti veya kurulum randevusunu kaçırırsa, tüketici 10 Euro veya sabit aylık ücretli sözleşmeler için %20’lik aylık ücret düzeyinde bir tazminat seçme hakkına sahip.

 

Pin It on Pinterest

Paylaş