Yazarlar

Almanya’da Kısıtlı Aşı Zorunluluğu

Şimdiye kadar iki aşılı veya bir aşı ve hastalığı geçirmişlik belgesine sahip olan kişi kanunun gereğini yerine getirmiş olarak sayılıyordu.
06 Nisan 2022

18 Mart’ta yapılan kanun değişikliğine göre ise bu sadece 30 Eylül’e kadar geçerli. Ondan sonra yeni kanuna göre 3 aşı veya ilk aşıdan önce yapılmış bir antikor testi ve iki aşı veya iki aşı ve bir PCR test sonucu gerekmekte.

Eğer bir kurumda hem aşı zorunluluğu gerektiren işler hem de gerektirmeyen işler varsa (Örn. Hastanede yönetim ve IT-elemanları), bu kişiler birbirleri ile ve korunması hedeflenen kitleden uzak çalışma ortamına sahipseler, sadece iş gereği zorunlu olanlar kanıt göstermesi gerekir. Böyle bir ayrım sağlanamıyorsa bütün kurumda çalışanlar ya üstte belirtilen aşı kanıtını veya aktüel geçerli olan geçirmişlik belgesini göstermesi gerekiyor. Bu ayrım harici hizmet sunucular için de geçerli. Kısa bir sürelik olmayan veya sürekli olan bir hizmette aynı zorunluluklara tabiler. Buna göre bir postacı veya bir seferlik kısa bir tamirlik iş için gelen zanaatkar muaf. Bina dışında çalışanlar ise her hâlükârda muaf.

Aşı kanıtı için iş şeklinin ve yaşın bir önemi yok, yani stajyer de reşit olmayan da bu kurala tabidir. Eğer kişi annelik izninde, hastalık ve rehabilitasyon dönemi geçiriyorsa kanıt göstermesi gerekmiyor. Bu zorunluluk ise 01.01.2023 tarihinde kalkıyor.

Yazarlar | 28 Ocak 2022 Aşı Zorunluluğu Ve Müslümanlar 28 Ocak 2022

Aşı kanıtı veya geçerli hastalığı geçirmiş raporu 16 Mart tarihinde sunulmaması durumunda sonuçları neler?

Halihazırda çalışanlarla ilgili olarak iş kanunu kapsamındaki olası yasal sonuçlar sağlık dairesinin kararına bağlıdır. Sağlık dairesi karar verip gerekirse çalışma yasağı hükmüne varıncaya kadar kişi çalışmaya devam edebilir. Salgın Hastalıklarla Mücadele Yasasının ilgili 20a maddesi iş vereni direk bağlamamaktadır ve işçiyi işten atma hakkını veya parasız izne yollama hakkını vermez. Dolaysıyla böyle bir duruma karşı mahkeme yolu izlenebilir.

Sağlık dairesi çalışma yasağını bildirdikten sonra ise ilgili çalışan artık tesiste çalışamaz. Buna maruz kalan çalışanlar artık ücret alma hakkına sahip değiller. Çalışan gerekli bağışıklık kanıtını bundan sonra sunmayı red etmeye devam ederse, işten çıkarma son çare olarak düşünülebilir. Özellikle yasanın 31 Aralık 2022’e  kadar sınırlandırılmış olması göz önünde tutulması gerekir ve özel duruma göre iş verenin bir karar vermesi gerekir.

16 Mart 2022’den sonra işe başlamak isteyenler ise bağışıklık kanıtı olmadan başlayamaz.

Bu ve daha fazla bilgiler sağlık bakanlığı tarafından açıklanmıştır ve internet sitesinde mevcuttur: https://www.zusammengegencorona.de/impfen/gesundheits-und-pflegeberufe-impfen/einrichtungsbezogene-impfpflicht/

Pin It on Pinterest

Paylaş