Yazarlar

Koronavirüs İlahî Uyarı Mı Sınama Mı?

Allah, dünyada insanların iman edip etmemelerinin hesabını ahirete bırakmış ancak azgınlık-taşkınlık ve zulümlerine dünyada da bir karşılık öngörmüştür.
13 Haziran 2020

“Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.” (Şûrâ suresi, 42:30)

2020 yılı küresel korona virüs (Kovid-19) salgınının etkisi altında sürüyor. Koronanın üretilmiş olup olmadığı tartışmalarından bağımsız olarak söylemek gerekirse İslam inancı açısından salgın hastalığın iki boyutu vardır.

Birincisi Allah’ın kullarının sabrını denemesi (2/155-157), ikincisi de yaptıklarına karşılık uyarısıdır. Meselâ: Eyüp peygamber şiddetli hastalık ile sınanmış, duası ile kurtulmuştur (21/83-84). Sahabe döneminde de Şam’da 18/639 yılında çıkan salgında içinde büyük sahâbîlerin de bulunduğu 25 bin kişi vefat etmiş (İbnü’l-Esîr, II, 374, 377-379); 69/689 yılında Basra’da üç gün süren salgında günlük 70 bin kişinin ölümüyle şehirde insan kalmamıştır (İbnü’l-İmâd, I, 297). Allah’ın bu yolla insanları sınaması devam edecektir (Müslim, “Selâm”, 92-96). Hüküm O’nundur. Kur’ân-ı Kerîm’de ve diğer kutsal kitaplarda bazı musibetlerin insanların zulüm, azgınlık ve taşkınlıkları sebebiyle İlahî bir uyarı olarak geldiği ifade edilir. Musibetler genel yaratma olarak Allah’a (4/78), sebep olarak da insanın fiilleriyle ilgilidir (4/79; 42/30).

Allah, dünyada insanların iman edip etmemelerinin hesabını ahirete bırakmış (18/29; 76/3) ancak azgınlık-taşkınlık ve zulümlerine dünyada da bir karşılık öngörmüştür. Dolayısıyla musibet konusunda başa gelenlerin asıl sebebi zulümdür. Hükümranlık, küfür üzere devam edebilir ancak zulüm ile asla! (Mâverdî, s. 140). Zulme uğrayanların âhı Allah’a doğrudan ulaşır ve karşılığı da gelir (Buhârî, Zekât, 63). Karşılığın, eylem cinsinden olacağı da İlahî yasadır.   

Pandemi sürecini, bazı düşünürlerin “çağdaş câhiliye” olarak niteledikleri günümüz küresel siteminin haksızlıklarına bağlayanların sayısı az değildir. Sonuç olarak mağrur, muktedir, Tanrı tanımaz insan (79/24) yerine Rabbi ile barışık (89/27-30); Allah’ın yaratılışını değiştirmek (4/119-120) yerine evrendeki dengeye duyarlı (55/7-10); maddi-manevi bünyenin ayarlı olduğu fıtrat yasalarına (30/30; 2/168, 208) saygılı bir dünya inşasına ihtiyaç olduğunu düşünen herkes korona virüsün bize ne söylemek istediğini düşünmelidir!

İyi bir dünyada yaşıyoruz da sabır ve dua için sınava mı tabi tutuluyoruz; yoksa, haksızlıklarla dolu küresel sistem içinde İlahî uyarıya mı muhatap oluyoruz! Cevap ikincisi ise ve ders çıkarılmıyorsa Allah korusun büyüğüne hazır olmak gerekir!

Doğrusunu en iyi Allah bilir!

Prof. Dr. Saffet Köse
Prof. Dr. Saffet Köse

Son Yazıları

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş