Yazarlar

Kalp Nasıl Mühürlenir?

Onların kalplerinin mühürlenmesi, iman etmemelerinin sebebi değil bir sonucudur.
05 Kasım 2021

“Gerçek şu ki, kâfir olanları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, iman etmezler. Zira Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onların kulaklarında, gözlerinde bir perde vardır ve onlar için büyük bir azap vardır.” (Bakara suresi, 2:6-7).

Allah Teâlâ, “elest bezmi” denilen mecliste cereyan eden diyalogda insanları karşısına alıp “ben sizin Rabbiniz değil miyim” diye sormuş hepsi “evet, sen bizim Rabbimizsin, biz buna tanıklık ederiz” diye cevap vermişlerdir. Rabbimiz de “sonra inkâr etmeyesiniz diye ben bu sözleşmeyi kayda geçiriyorum” (A’râf suresi, 7:172) diye teyit etmiş, sözleşmeye sadık kalmaları hususunda uyarıda bulunmuştur. Allah Teâlâ, peygamberleri aracılığıyla sözleşme hükümlerini kullarına bildirmiş ve gereğini yerine getirmelerini talep etmiştir. Dünyada bu sözleşme hükümlerinin ne ölçüde yerine getirdiğinin muhasebesi ahiret yurdunda yapılacağından insanın dünya hayatındaki bütün söz ve eylemleri hesap için kayda alınmaktadır.

Bütün insanlar Allah’a verdikleri söz sebebiyle bu iman üzere yaratılmışlardır. Ancak insanlardan bir kısmı daha sonra verdiği söze aykırı şekilde imanlarının üzerini örterek inkarcılığa sapmış, Hz. Peygamberin uyarıları ve çabaları karşılık bulmamıştır (Şu’arâ’ suresi, 26:3). Buna üzülen peygamberine Allah Teâlâ onların kalplerinin mühürlü olduğunu ve çabasının bir sonuç vermeyeceğini bildirmektedir. Dünya hayatı sona erinceye kadar da imanı reddeden kâfir ve küfründe inatları sebebiyle kalpleri mühürlü olan nankör insanlar bulunacaktır. O zaman kalp nasıl mühürlenmektedir? Bunu şu şekilde cevaplamamız mümkündür:

Başlangıçta Allah’ı Rab olarak tanımasına rağmen dünyaya geldikten sonra o sözü kalbinden atıp küfrü yerleştirir, küfründe inat eder. Bu insanların inatları ve eylemleri kalplerini kaplar, iman yollarını kapatır, imanın oraya girmesine, küfrün oradan çıkmasına engel olur. Artık küfrü gözünün ve kulağının enerjisine dönüşür; kulağın, hakikati duyacağı, gözün onu göreceği kanallar kapanır, kalbe gidecek iman önünde engel oluşur. Sonuçta insan gerçeği duyma ve görme melekelerini kaybeder, kalp katılaşır, kararır Allah da onun kalbinin mühürlenmiş olduğunu tesciller.

Allah Teâlâ, bu gibi insanlarla vakit kaybetmemelerini ve onlara karşı da dikkatli olmaları konusunda peygamberini ve ümmetini uyarmaktadır. Buradaki incelik şudur: Onların kalplerinin mühürlenmesi, iman etmemelerinin sebebi değil bir sonucudur.

En doğrusunu Allah bilir.

Prof. Dr. Saffet Köse

Son Yazıları

Prof. Dr. Saffet Köse

Son Yazıları

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş