Yazarlar

Çeşitli Banka İşlemleri Hakkında Sorular ve Cevaplar

Katılımcı bankalar ve finans kurumları, kuruluş tüzükleri ve resmî beyanlarıyla faizli akitlerden uzak olduklarını ve faizli hiçbir muameleye girmediklerini ifade etmektedirler. Onlardan temin edilecek finans desteğini de İslam hukukunda olan “Murabaha” alış-verişi çerçevesinde yaptıklarını deklare ediyorlar.
26 Ocak 2021

–  Bir akrabam bir bankada çocukları adına küçük meblağlarda para biriktirmek için konto açtırmak istiyor bu caiz mi?

–  Genel olarak böyle küçük para biriktirme hesaplarında toplanacak paralara bir faiz yükleme anlaşması durumu söz konusu değildir. Bundan dolayı da böyle hesapların açılmasında bir mahzur yoktur. Ama bu hesaplar açılırken –şayet varsa- banka ile “ben size şu kadar para yatıracağım sizden de şu kadar katkı payı istiyorum” deniliyorsa böyle bir hesap ve akit kattiyetle caiz olmaz, çünkü faiz anlaşması yapılmış olur.

– Maaşlarımızın yatırıldığı banka hesaplarımızda giderlerimizin dışında artan paraları bankaların faizli işlemlerde kullanmaması için tamamen boşaltmamız gerekir mi?

Cari hesaplarda var olan paraların çekilmesi de bankada saklanması da caizdir. Çünkü paranın böyle bir kurum dışında muhafazası büyük rizikolar taşımaktadır. Evet bu kurumlar faizli muameleleri de olan işletmelerdir, ama alternatifleri de yoktur. Ne zaman ki, katılımcı bankalarda olduğu alternatif muhafaza kurumları oluşursa oralara bu meblağları taşımak elbette daha uygun olur.

–  Katılım bankalarının sağlayacağı krediyle ev, araba vb. şeyler almak caiz midir? Çünkü kimi hocalar buna cevaz vermiyorlar.

Katılımcı bankalar ve finans kurumları, kuruluş tüzükleri ve resmî beyanlarıyla faizli akitlerden uzak olduklarını ve faizli hiçbir muameleye girmediklerini ifade etmektedirler. Onlardan temin edilecek finans desteğini de İslam hukukunda olan “Murabaha” alış-verişi çerçevesinde yaptıklarını deklare ediyorlar. Bizim için Müslümanların beyanları ve çalışma tüzükleri yeterli olur. Kaldı ki, birçok katılımcı finans kurumlarının bünyesinde İslam hukuku alanında kendisini yetiştirmiş İslam âlimlerinden oluşan dinî danışma kurulları mevcuttur. Aksini ifade eden hocalarımız olabilir ki, bu kurumların çalışma esaslarına dair bilgilere vakıf olamamışlardır.

–  Avrupa’daki veya Türkiye’de ki katılım bankalarından online olarak yani internet üzerinden altın, gümüş ve döviz alım satımı yapmak caiz midir?

– Yukardaki sorunun cevabında da ifade ettiğimiz gibi, katılım bankacılığı yapan bu kurumlar altın ve gümüş ticareti de yapıyorlarsa yine İslam hukukundaki “Sarf akitleri” doğrultusunda yapıyorlardır. Fetvasız bir muamele içinde olduklarına ihtimal vermiyoruz. Dolayısıyla online olarak altın ve gümüş ticareti yapmanızda bir sakınca olmaz.

Pin It on Pinterest

Paylaş