Aile

Ailede Anne Huzurun Temel Unsurudur, Baba Sevgisi İse Özgüveni Artırır

Kendine güvenen bireyler biz olmayı da, ben olmayı da bilirler. Özgüven sahibi bireyler olabilmek için her hususta olduğu gibi yine ilk okulumuz; aile, ilk modellerimiz de anne ve babalarımızdır.
Selma Temizyürek
31 Mayıs 2020

Annenin eğitimi, psikolojik ve sosyal durumu çocuğun yetişmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Ailenin  sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, sevgi saygı ve sağlıklı iletişim yanında eşlerin kendilerini geliştirmesi, aile içinde olabilecek sorunların çözümünde beceri kazanmalarını sağlayacaktır. Anne, ailede gerçek huzur ve saadeti sağlamada temel unsurdur. Aile içerisinde uzlaştırıcı yapıcı, nezaketiyle, hanımefendi haliyle ailesini koruma konumundadır, babayla çocukların iletişiminde veya kardeşler arası uyum ve problemlerin çözümünde anne etkin rol üstlenir. İlim özgüvenimizi artırır, bilinçli yaşamayı öğretir ve dolayısıyla ailedeki fertlerde bundan faydalanır. Ayrıca iyi bir  eğitim ve iyi bir terbiye görmüş bir kadın daha anlayışlı bir muhatap olur. Allah Teâlâ da şöyle buyuruyor; “Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer suresi, 39: 9)

Ebeveynin özgüven düzeyiyle çocuğunun özgüven düzeyi arasında genellikle doğru orantı görülmektedir. Babanın çocuklarıyla geçirdiği vakit ve kurdukları ilişki bağı çocuğun gelişiminde sosyal ve duygusal kapasitesini etkilediği için çok önemlidir. Baba sevgisi özgüveni de artırıyor, ancak koşulsuz sevgi gereklidir. Babanın sevgisini göstermesi çocuğun zekâ gelişimine de pozitif etki sağlar. Anne babanın özgüven düzeyi, çocuklarının özgüven sorunlarına verdikleri tepkiyi belirleyen bir faktördür.

Ebeveynler kendileriyle barışık bir şekilde ve huzurlu bir ortam oluşturmak için özen göstermelidir. Anne babanın evlilik hayatını çocuk gözlemler ve yaşayarak öğrenmiş olur. İlk sosyal ortam olan ailede kendisi ve diğerleri hakkında ne gibi tepkiler vereceğini, anne babasını model alarak öğrenen çocuk, ilerleyen yıllarda ebeveynlerinin ilişkisine benzer ilişkisi sergilemektedir. Bundan dolayı kendi ailesinde uygun sorun çözme becerisi ve tutumlarını gören çocuk, kendi evlilik hayatında da  bundan olumlu olarak etkilenmektedir.

Anne baba özgüvenli olmalı

Ebeveyn kendi değerin bilmiyorsa, başarısını ve yeteneklerini görmüyorsa kendisinden emin değilse yani özgüven sorunu yaşıyorsa bunu çocuklarına yansıtacak davranışlarda bulunur.

Özgüven ebeveyn olarak yaşamla baş etmemizi ve sorunlarla mücadele etmemizi, zorluklara dayanmamızı kolaylaştırır. Anne babanın görevi sorunlar karşısında çocuklara sadece hayatın olumlu yönlerini göstermek değildir, bu tutum ona yapay mutluluk verecektir. Ancak asıl görev çocuklara sorunları nasıl çözebileceğini öğretmek ve sorumlulukları nasıl taşıyabileceğini göstermektir bunu öğretirsek  çocuklarımız güçlü ve kendi gemisini yönlendiren kaptanlar olurlar.

Özgüven başarıya götürür

Özgüven insana güç verir, enerjisini artırır, başarı için ise ilham kaynağıdır. Başarılarımızla gurur duyar  ve onlardan keyif alırız.

Baba figürü, çocuğun karakterinin şekillenmesinde önemli bir faktördür. Gücünü sevgisi ile gösteren baba, çocuklarının sevgi dolu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini sağlar. Birbirine saygı duyan anne babalar çocuklarına da güvenli bir dünya sağlar ve böylece çocuk kendini de saygı duyulan ve kabul edilen bir birey olarak görür.

Babaları ile birlikte vakit geçirerek büyüyen kız çocukları erkekler tarafından saygı görmenin nasıl bir duygu olduğunu bilirler ve gelecekteki eşlerini de bu şekilde kendilerine saygı gösterecek erkekler arasından seçerler. Erkek çocukları da bu şekilde eş seçimi yapar. Babadan; dürüstlüğü, alçakgönüllülüğü ve sorumluk sahibi olmayı öğrenirler. Babaların sorumluluk sahibi, kendine güvenli duruşu ile, çocuğa doğruyu yanlışı göstermek, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için cesaretlendirmek ve iyi seçimler yapmayı öğretmek babaların görevidir.

 

* Selma Temizyürek psikolojik danışman olarak hizmet sunmaktadır.

Reklam (İç Sayfa)

en çok okunanlar

Reklam

Pin It on Pinterest

Paylaş